جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامنه ای که مایل به ثبت یا انتقال هستید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ سفارش دهید...


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 500,000 ریال 0 ریال 500,000 ریال
.net 1 500,000 ریال 0 ریال 500,000 ریال
.ir 1 140,000 ریال 0 ریال 140,000 ریال
.co.ir 1 140,000 ریال 0 ریال 140,000 ریال

واحد پول: